سفارش تبلیغ

پایه عکاسی مونوپاد
حوزه مجازی مهندس طلبه
پیامبر خدا صلی الله علیه و آله به من فرمان داد تا زبان سریانی را یاد بگیرم . [زیدبن ثابت]