سفارش تبلیغ

گوشی سه سیم کارته با تلویزیون
کتابخانه های ایران
دانش، زندگیِ دلهاست و روشنایی دیدگان از نابینایی و توانایی پیکرها ازناتوانی . [پیامبر خدا صلی الله علیه و آله]