سفارش تبلیغ

پایه عکاسی مونوپاد
درب کنسرو بازکن برقی
ناتوانى آفت است ، و شکیبایى شجاعت و ناخواستن دنیا ثروت و پرهیزگارى سپرى نگهدار و رضا نیکو همنشین و یار . [نهج البلاغه]